Çevre Mevzuatları

» 2872 Sayılı Çevre Kanunu
»28828 Sayılı Çevre Yönetim Birimi Yönetmeliği
»Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
»Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği
»Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik
»Atıkyağların Kontrolü Yönetmeliği
»Atık Yönetimi Yönetmeliği
»Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği
»Bitkisel Atıkyağların Kontrolü Yönetmeliği
»Çevre Kanununa Göre Verilecek İdari Para Cezalarında İhlalin Tespiti ve Ceza Verilmesi ile Tahsili Hakkında Yönetmelik
»Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği
»Hafriyat Toprağı İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
»Hava Kalitesini Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği
»Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik
»Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik Ekler
»Koku Oluşturan Emisyonların Kontrolü Yönetmeliği
»Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik
»Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği
»Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği
»Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik
»Su Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği İdari Usuller Tebliği
»Su Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği
»Sürekli Emisyon Ölçüm sistemleri Tebliği
»Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği
»Tekstil Sektöründe Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Tebliği
»Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
»Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik
»ÇED Yönetmeliği
»Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi Ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik
»Çevre İzin Lisans Yönetmeliği 
Hava Durumu
Çorlu 3 Günlük Tahmin
merkez bankası

Ziyaretçi Sayacı

Tasarım & Güncelleme : ElitNET